Sr-1 suojelumerkintä

S suojelualue, 72 SR rakennussuojelualue ja 71 SM. Suojelun peruste: rakennustaiteellinen arvo, jne. Rakennussuojelu on aihe, joka puhuttaa aika ajoin niin.

Sr-1 suojelumerkintä

R-1 tarkoittaa tavallisesti valtakunnallisesti. Rakennusten suojelu maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Mitä rakennuksen suojelu käytännössä tarkoittaa?

Voisiko joku sieltä Museovirastosta tulla katsomaan meidän taloa ja neuvomaan?

Sr-1 suojelumerkintä

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 1 momentin mukaan asemakaavaa. Kaupungin mukaan huvilan sr-suojelumerkintä asemakaavassa. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:18. Vääksyn virta on ikimuistoinen myllypaikka. Kaavamerkintä sr-1: Suojeltava rakennus tai rakennusryhmä. Rakennetun ympäristön suojelu tähtää kulttuurihistoriallisesti merkittävien. Rakennuksen osoittaminen asemakaavassa säilytettäväksi (sr-merkintä).

Sr-1 suojelumerkintä

Lappeenrannan tekninen lautakunta käsittelee tänään keskiviikkona osayleiskaavaesitystä, jossa elokuvateatteri Nuijamies on varustettu Sr 1. Hassua on, että kiinteistöä myytäessä selkeästi mainitaan termit sr- merkintä ja suojelu, ja ymmärretään sen olevan jonkinlainen ehkä. Kokonaisuuden kaikki rakennukset on suojeltu myös kohdekohtaisilla suojelumerkinnöillä sr-1 ja sr-2. Ruokala on alueen rakennuksista ainoa, jolla on asemakaavassa korkein suojelumerkintä sr-1. Suojeluluokan 1 rakennuksia ei saa purkaa eikä vähäisiä. Rakennuksen suojelumerkintä: Sr-1, valmistumisvuosi: 1912. Laajuustiedot: 1196 kem2 rakennustilavuus 8340 m3. RAKENNUKSIA KOSKEVAT SUOJELUMÄÄRÄYKSET Suojeluluokat: sr-1, sr-2, sr-3 Suojelun peruste: rakennustaiteellinen arvo, jne.

Rakennusoikeus ja käyttötarkoitukset pysyvät ennallaan. SR-1-suojelu tarkoittaa, että kohde on valtakunnallisesti merkittävä.

You may also like