Sairauskulujen maksukatto

Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden. Todistuksen maksukaton täyttymisestä antaa terveyskeskus tai muu julkinen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto.

Sairauskulujen maksukatto

Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä, maksukatto. Kun maksukatto täyttyy, potilas on oikeutettu vapaakorttiin. Alle 18-vuotiaiden lasten maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa.

Kunnallisten terveyspalveluiden maksuissa on vuosittainen yläraja eli maksukatto. Sen ylittyessä palvelut saa pääsääntöisesti ilmaiseksi. Maksukaton maksukertymän seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 691 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät. Lisätietoja saat potilasmaksutoimistoista. Palvelemme sinua puhelimitse arkisin kello 10. Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäville potilas- ja asiakasmaksuille on säädetty maksukatto (691 € vuonna 2016), jonka täyttymisen. Tämä tarkoittaa, ettei potilaan tarvitse maksaa kalenterivuoden aikana asiakasmaksuja enempää kuin 691 euroa niistä.

Vuonna 2016 vuosiomavastuu on 610,37 euroa. Jos vuosiomavastuusi ylittyy, sinulla on oikeus lääkkeiden lisäkorvaukseen. Kohtuuttoman korkeiksi nousevien kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelumaksujen välttämiseksi on käytössä maksukatto.

You may also like