Palkkakortti malli

Työnantajan tulee pitää jokaisesta palkansaajasta kalenterivuosittain palkkakorttia. Palkkakorttia voidaan pitää myös siten, että siinä tarvittavat tiedot voidaan. Sisältö; 1 Palkkakortin muodostaminen; 2 Palkkakortin tiedot; 3 Malli palkkakortista. Palkkakortti, palkkalista, palkkasuoritusten yhdistelmä ja ennakonpidätysten tili ovat palkkakirjanpitoaineistoa. Palkkakortti on yhtenäinen luettelo saman työnantajan samalle palkan- tai muun tulonsaajalle. Kausiraportit, Palkkakortit, Palkkalistat. Palkkakortti-näkymä taas antaa palkansaajakohtaisen erittelyn.

Palkkakortti malli

Online-malleja ja Officen teemoja, joilla voit luoda ansioluetteloita, kalentereita ja budjetteja Excelissä, Wordissa ja PowerPointissa.

Palkkakorttia varten tarvittavia tietoja ovat nimi, henkilötunnus, osoite ja kotikunta. Palkkakirjanpitoon vaaditaan työntekijäkohtainen palkkakortti, palkanmak-. Tässä selostuksessa on osittain menetelmäkuvauksen mallia ja osittain asiaan liittyviä ohjeita. Jokaisen työntekijän vuosiansioita seurataan palkkakortilla. Palkkakortti, p – Lomakkeet – 118091 – 1.

Palkkakortti malli

Palkkakorteilla näytetään palkansaajittain maksettuja palkkoja palkkalajeittain ja palkkajaksoittain ryhmiteltyinä. Asettelussa on käytetty mallina Postin Helposti C5-kuorta. Alla malli esimerkkiyrityksen työnantajatiedoista:. Tehtiin Excelillä myös palkkakortti malli.

Jollain tunnilla opiskeltiin asiaa arvonlisäverosta, siitä tehtiin muistiinpanoja Excelillä. Palkkakortissa näkyy työnantaja sekä tyntekijän kaikki tiedot ja myös tuloraja, verotuskunta lisäprosentti, tehtävä. Ollaan myös käyty läpi erillaisia termejä mm. Palkkakirjanpitoa ja muistiinpanoja koskevat säädökset – Laissa on määritelty muun muassa palkkakortin ja palkkalistan sisältö sekä.

You may also like