Osa-aikainen työsopimus malli

Säännöllisen työajan ylittävältä osalta maksettava korvaus. Osa-aikatyöstä on kyse, kun työntekijän työaika on lyhyempi kuin samanlaisessa työssä olevan kokoaikaisen työntekijän säännöllinen työaika. Työsopimus on osa-aikainen, jos työntekijän säännöllinen työaika on lyhyempi kuin vastaavan kokoaikaisen työntekijän. Mikäli määräaikaisessa työsopimuksessa työsuhteen kesto on lyhempi kuin 8 kk, voi koeai-. Työsopimus on toistaiseksi voimassa, ellei muuta näytetä. Työsuhteen alkuun sovittava harkinta-aika, jolloin kummallakin on purkamisoikeus. Palvelussuhde, kokoaikainen, osa-aikainen.

Jos työsopimus on työntekijän aloitteesta osa-aikainen tai työntekijä on ilmoittanut, ettei ole halukas lisätyöhön, ei työnantajan tarvitse tarjota. Työaikalain mukaan työnantajan ja työntekijän on tehtävä osa-aikatyöstä sopimus. Työn tarjoamisvelvollisuutta ei ole silloin, jos työsopimus on tehty työntekijän aloitteen ja toivomuksen mukaisesti osa-aikaisena tai jos työntekijä on muutoin. Työsopimuksessa on tärkeä määritellä myös pääasialliset työtehtävät. Määräaikaista työsopimusta ei yleensä voi kumpikaan osapuoli irtisanoa, ellei asiasta ole sovittu. Ohessa löydät vielä mallityösopimuksen, jossa on esimerkinomaisesti. Määrä- tai osa-aikaiseen työsuhteeseen ei saa soveltaa muita huonompia. Työsopimuksessa voidaan sopia, että työtä tehdään vain osan päivää tai viikkoa.

Osa-aikatyöllä tarkoitetaan yleensä työtä, jossa työntekijän työaika on. Työnantajan oikeudesta yksipuolisesti muuttaa työsopimus osa-aikaiseksi irtisanomisperusteella säädetään työsopimuslain 7 luvussa. Yleensä osa-aikaista on alle 30 tuntia viikossa tehtävä työ tai työ, jota tehdään alle 75 prosenttia työpaikan säännöllisestä työajasta. Lakiin perustuva osa-aikatyö työntekijän. Osa-aikatyö on kokopäivätyötä lyhyempi työaikamuoto. Työsuhde; Työsopimus; Virkasuhde; Koeaika; Alaikäinen työntekijä; Osa-. Osa-aikaisten edut eivät saa olla heikommat kuin kokoaikaisten työntekijöiden.

Solmiessasi työsopimusta pyydä, että sopimus tehdään kirjallisesti.

You may also like