Oppiminen ja ammatillinen kasvu

Tarvitaan työntekijöitä, joilla on halu ja kyky oppia. Lisäksi heillä täytyy olla taito soveltaa oppimaansa muuttuvissa. Oppiminen ja ammatillinen kasvu valottaa monipuolisesti yksilön ammatillista kasvua ja kehitystä.

Oppiminen ja ammatillinen kasvu

Kirjaan koottua tietoa voivat hyödyntää ihmisten ja. Muuttuva työelämä tarvitsee ihmisiä, joilla on kyky, halu ja tahto oppia jatkuvasti. Heidän tulee osata hyödyntää kokemuksiaan, ottaa vastuu omasta. Avainsanat: Oppiminen, kompetenssi, ammatillinen kasvu, ura, reflektointi,.

Oppiminen ja ammatillinen kasvu

Eri oppimisteoriat tarkastelevat ja selittävät sitä, mitä oppimisen aikana tapahtuu ja mitkä tekijät oppimiseen vaikuttavat.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat – hallitsevat ammatin oppimisen ja ammatillisen kasvun keskeiset käsitteet ja teoriat – osaavat soveltaa teoreettista. Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan ammatillisen oppimisen ja ammatillisen kasvun käsitteistöä ja teoreettisia perusteita. Oppiminen ja ammatillinen kasvu – Ruohotie Pekka – – hinta: 14 EUR.

Oppiminen ja ammatillinen kasvu

Oppiminen ja ammatillinen kasvu sosiaalityön käytännön opetusjaksolla. Nimeke: Askeleita ammatillisessa kasvussa : oppiminen ja ammatillinen kasvu sosiaalityön käytännön. OA02 OPPIMINEN JA AMMATILLINEN KASVU, 2 OP. Asiantuntijaksi oppiminen on yhteiskunnallinen prosessi aina. Kohti asiantuntijuutta Oppiminen ja ammatillinen kasvu sosiaali- ja terveysalalla.

Elinikäisestä oppimisesta välineitä itsensä toteuttamiseen työelämässä. AVAINSANAT: aikuisuus, ammatillinen kasvu, aikuiskoulutus, elinikäinen oppiminen,. Asiasanat ammatillinen kasvu, koulutus, oppiminen.

You may also like