Opiskelijan toimeentulotuki kesällä

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen etuus, johon opiskelija voi turvautua, mikäli hän ei voi muulla tavoin turvata toimeentuloaan. Opiskelijoille myönnetään toimeentulotukea samoin perustein kuin muillekin asiakkaille. Opiskelijan ensisijaisia etuuksia toimeentulotukeen.

Opiskelijan toimeentulotuki kesällä

Jos opiskelija hakee toimeentulotukea kesäaikana, selvitetään ensin, onko hänelle tarjolla mielekkäitä opintoja kesäkuukausien ajaksi. Kesäaikana toimeentulotukea hakevien opiskelijoiden osalta tarkistetaan, onko opiskelijan mahdollista suorittaa tutkintoonsa kuuluvia opintoja kesällä, onko. Tässä tapauksessa opiskelija on oikeutettu toimeentulotukeen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että jos opiskelijalla on nolla euroa ja kesällä.

En ole vielä saanut kesätöitä hakemisesta huolimatta. Suunnittelin suorittavani pari kurssia kesäopintoina, jotta olisin oikeutettu opintotukeen. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki. Tuen tarve opiskelijalle syntyy vasta silloin, kun hän ei voi saada toimeentuloaan. Ajanvarausta sosiaalityöntekijälle ei tarvitse tehdä niiden opiskelijoiden, joiden opintoetuudet loppuvat kesäksi ja opinnot. Sossusta mun tietääkseni saa toimeentulotukea myös ilman.

Opiskelija voi saada kesällä toimeentulotukea, jos opiskelijalle ei ole kesäksi mielekkäitä opintoja tarjolla eikä ole kovasta yrityksestä.

You may also like