Yrityksen investointituki

Investointitukea voidaan myöntää tuotannollisille, matkailualan ja. Tukea voi saada pk-yritys, jonka henkilöstön määrä on enintään 250, liikevaihto 40 milj eur. Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle.

Yrityksen investointituki

Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada investointitukea muun muassa. Kehittämisavustuksen avulla voimme tukea yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luoda parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi. Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. TE-keskusten Investointituki on tarkoitettu yrityksen käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen, kun yritys käynnistää tai laajentaa toimintaansa tai uudistaa.

Yrityksen investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yrityksen käynnistysvaiheen tai toiminnan laajentamisen yhteydessä tehtäviin investointeihin. Investointituki Investointitukea voidaan myöntää mikroyrityksille toiminnan aloittamiseen,. Tukea ei myönnetä yrityksen tavanomaisiin korvausinvestointeihin. Onneksi Suomen julkinen sektori on luonut yrityksen tueksi useita rahoitusmalleja. Investointituki (TE-keskus): Maakunnissa sijaitsevat yritykset voivat. Investointituki on tarkoitettu yritystoiminnan aineellisiin ja aineettomiin investointeihin, jotka luovat paremmat mahdollisuudet.

Aloittava tai yritystoimintaansa laajentava yritys voi saada käynnistystukea ensimmäisten ulkopuolisten työntekijöiden palkkaamiseen.

Yrityksen investointituki

You may also like