Yhtälö ratkaisu

YHTÄLÖN RATKAISEMISEN VAIHEET PÄHKINÄN KUORESSA. Tämä ohjelma ei ratkaise kolmannen tai sitä korkeamman asteen yhtälöitä. Ensimmäisen asteen polynomiyhtälön ratkaiseminen Kerrataan ensimmäisen asteen polynomiyhtälön ratkaisuperiaatteita. Matematiikassa yhtälön ratkaisulla tarkoitetaan kaikkia niitä muuttujan eli tuntemattoman arvoja, jotka toteuttavat yhtälön. Samoin differentiaaliyhtälön ratkaisulla. Ratkaistaan yhtälö kolme kertaa suluissa x plus yksi on yhtäkuin x plus seitsemän. Ensimmäisessä vaiheessa poistetaan sulut.

Esimerkki 1, Yhtälöä ax + b = 0, (a ¹ 0) sanotaan lineaariseksi yhtälöksi. Tämän ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisu eli juuri on x = –. Esimerkki 2: Tuntematon (tässä x) voi olla kummallakin puolella. Silloin pitää päättää, kummalta puolelta haluaa x:t pois. Yhtälön ratkaisu on sellainen muuttujan arvo, jolla yhtälön vasen ja oikea puoli ovat yhtä suuret. Yhdellä matkalla pitäisi siis saada lohta niin paljon, että myytäessä siitä saataisiin 3000 mk. Matematiikassa tällainen tehtävä ratkaistaan yhtälön.

Ratkaistaan toisen asteen yhtälö x2 + 2x – 3 = 0 tekemällä neliöksi täydentäminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhtäsuuruusmerkin vasemmalle puolelle pyritään. Opi ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisemiseen liittyvät neljä perusmenetelmää: 1) saman luvun tai muun. Korkeamman asteen yhtälön ratkaiseminen perustuu tulon nollasääntöön. Ratkaisu: Kirjoitetaan yhtälö ensin perusmuotoon : Jaetaan polynomi tekijöihin. Juurilauseke yritetään jotenkin saada pois yhtälöstä, esimerkiksi korottamalla yhtälöä puolittain toiseen potenssiin.

Neljäsluokkalaisen laskusta kysymys ja ottaa päähän kun ei mitenkään muista miten tätä lähdetään ratkomaan! Eli yhtälö näyttäisi tältä: x+(x-2)+(x-3)=20. Kahden lausekkeen merkittyä yhtäsuuruutta sanotaan yhtälöksi. Tarkista) x = Tarkistus: Sijoita saamasi juuri x:n paikalle alkuperäisen yhtälön vasemmalle puolelle: Sijoita saamasi. Kun kaksi lauseketta merkitään yhtä suuriksi, saadaan yhtälö. Yhtäsuuruusmerkin vasemmalla puolella oleva lauseke on.

You may also like