Yhteiskuntafilosofia

Yhteiskuntafilosofia on filosofian osa-alue, jossa pohditaan yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Yhteiskuntafilosofia on osittain poliittisen filosofian kanssa. Yhteiskuntafilosofia on filosofian osa-alue, joka pohtii seuraavia kysymyksiä: millainen on hyvä, eli hyvin toimiva ja oikeudenmukainen.

Yhteiskuntafilosofia

Antiikin ajan filosofi Aristoteles jaotteli filosofian teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan. Teoreettiseen filosofiaan kuuluivat metafysiikka ja matematiikka,. Minkälaisia kysymyksiä yhteiskuntafilosofia tutkii? Arvioi, mitä annettavaa yhteiskuntafilosofialla on ihmiselle?

Yhteiskuntafilosofia voi olla luonteeltaan käytännöllistä tai teoreettista. Arto Laitinen erittelee juhlaluennollaan yhteiskuntafilosofian eri. Ranskalainen filosofi, naistenmies ja vasemmistoaktivisti Jean-Paul Sartre heijasti professori Tarmo Kunnaksen mukaan. Yhteiskunnan käsite; Yhteiskuntamuotojen luokittelu; Yhteiskuntafilosofian ongelmat.

Yhteiskuntafilosofia

Filo 4 esittelee yhteiskuntafilosofian keskeiset käsitteet ja suuntaukset. Millainen on oikeudenmukainen yhteiskunta?

Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä. Yhteiskuntafilosofia yhteiskuntafilosofia kuuluu käytännöllisen filosofian piiriin – yhteiskuntafilosofian keskeinen kysymys: millainen yhteiskunnan pitäisi olla? Teos on tarkoitettu oppikirjaksi yliopistoihin ja korkeakouluihin, mutta yleistajuisesti kirjoitettuja artikkeleita voi lukea kuka tahansa yhteiskuntafilosofiasta. Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan tuntevan tavanomaiset yhteiskuntafilosofian kysymykset, erityisesti oikeudenmukaisuuden. Filosofia) katsomus tunnustaa yksilön autonomian, itsemääräämisoikeuden ja maksimaalisesti.

Voimmeko olla vastuussa toistemme teoista?

You may also like