Yhdenvertaisuus autopaikkojen jaossa

Taloyhtiön hallitus tai yhtiökokous päättää taloyhtiön hallinnassa olevien autopaikkojen jakotavasta. Osakkaita ja asukkaita on kohdeltava yhdenvertaisesti,. Yhtiön omistamat autopaikat taloyhtiöissä ovat ympärivuotinen keskustelunaihe, ja erityisesti.

Yhdenvertaisuus autopaikkojen jaossa

Autopaikkojen jako on tapahtunut yhtiössämme vuosittain jonotusjärjestelmällä. Viimeksi asunnon ostanut on viimeisenä jonossa ja autopaikat. Laissa kuitenkin todetaan se, että myös autopaikkojen jaossa tulee noudattaa osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Kysymys: Miten autopaikkojen jako määräytyy taloyhtiössä?

Yhdenvertaisuus autopaikkojen jaossa

Oy-lain 1 luvun 10 §:n otsikointi ¿Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus¿ on sitä vastoin. Autopaikkojen jako tasa-arvoisesti ja osakkaita syrjimättä on ensisijaisesti filosofinen. Yhdenvertaisuus ei tarkoita samaa ratkaisua kaikille. Yleisin tapa hallinnoida autopaikkoja on vuokrata niitä asukkaiden käyttöön, jolloin. Yhdenvertaisuus autopaikkojen jaossa vaatii tulkintaa. Autopaikkoja jaettaessa yhdenvertaisuusperiaate takaa sen, että. Käytännössä autopaikkojen jako on toteutettu monissa yhtiöissä siten, että.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaita on kohdeltava yhdenvertaisesti. Myös autopaikat pitää jakaa yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti,.

Yhdenvertaisuus autopaikkojen jaossa

Kun yhtiökokouksen päätös autopaikkojen jaosta ei koskenut kaikkia.

You may also like