Yhden vai kahdenkertainen kirjanpito

Kirjanpitovelvollisuus koskee kaikkia liikkeen- ja ammatinharjoittajia. Kahdenkertainen kirjanpito vai yhdenkertainen kirjanpito? Oli kirjanpito yhden- tai kahdenkertaista, arvonlisäveroa eli alvia maksetaan yrityksen myyntitulojen perusteella, ja yrityksen tuloveroa maksetaan kirjanpidon.

Yhden vai kahdenkertainen kirjanpito

Muistathan, että olipa kyseessä yhden- tai kahdenkertainen kirjanpito, niiden molempien tulee perustua tositteisiin ja kuitteihin. Yhdenkertainen kirjanpito on kirjanpitotapa, jonka kirjanpitolaki sallii ammatinharjoittajalle, vaikka muilta yrityksiltä vaaditaankin kahdenkertainen kirjanpito. Normaalisi yrityksiltä vaaditaan kahdenkertainen kirjanpito, mutta aina se ei ole pakollista. Yhdenkertainen kirjanpito on maksuperusteista. Kirjanpito voi olla joko yhdenkertainen tai kahdenkertainen.

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa jokainen liiketapahtuma merkitään kahdelle tilille. Ei ole velvollinen tarkoittaa, että kahdenkertaista kirjanpitoa ei ole pakko pitää, mutta sitä ei ole myöskään kielletty. Kirjanpitolaissa kuitenkin velvoitetaan. Kahdenkertainen kirjanpito kertoo mistä raha on tullut ja minne se on mennyt. Katso myös sivut – yhdenkertainen kirjanpito ja kirjanpito ohjelmat. Sen estämättä, mitä tämän luvun 2 §:ssä säädetään, ammatin- ja liikkeenharjoittaja ei ole velvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa, mikäli sekä. Kirjaamisperiaatteita ovat esimerkiksi yhdenkertainen tai kahdenkertainen ja kassa- eli maksuperusteinen tai suoriteperusteinen kirjanpito.

Yhden vai kahdenkertainen kirjanpito

Opi toiminimen yhdenkertainen ja kahdenkertainen kirjanpito.

Yhdenkertainen (tai yksinkertainen) Kirjanpito. Ammatinharjoittaja voi pitää tapahtumista yhdenkertaista kirjanpitoa monimutkaisemman kahdenkertaisen kirjanpidon sijaan. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa kirjaus tehdään kahdelle tilille kun taas yhdenkertaisessa kirjanpidossa kirjaus tehdään yhdelle tilille eikä ole. Mutta kertokaas lyhykäisesti miten eroavat toisistaan! Vienti on tilin debet- tai kreditpuolelle kirjattu rahamäärä. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa yhdestä tositteesta tehdään siis vähintään kaksi vientiä, usein.

Kyseessä siis ammatinharjoittaja ja yhdenkertainen kirjanpito. Ammatinharjoittaja saa kirjanpitolain mukaan järjestää kirjanpidon yhdenkertaisena. Halutessaan hän toki saa pitää myös kahdenkertaista. Asiasanat: Yksityinen elinkeinonharjoittaja, kahdenkertainen kirjanpito, tulovero- tus. Sama liiketapahtuma kirjataan siis yhden tilin debet-puolelle.

You may also like