Vuosi-ilmoitus palkoista

Kuvaus: Lomakkeella 7801 suorituksen maksaja (esim. työnantaja; satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja) antaa tiedot kalenterivuonna maksamistaan. Vuosi-ilmoitukset ovat ratkaiseva tietolähde henkilöasiakkaiden esitäytetyn. Verohallinnolle vuosittain ilmoitus maksamistaan palkoista ja muista. Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus 2015. Suorituksen maksaja (esim. työnantaja; satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja). Sähköisesti lähetettävä vuosi-ilmoitus koostuu kahdesta osasta: erittelystä. Työnantajan on annettava vuosi-ilmoitus palkoista ja palkkioista viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Jokaisen työnantajan ja muun tiedonantovelvollisen on annettava Verohallinnolle vuosittain vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista ja muista suorituksista.

Vuosi-ilmoitus annetaan kerran vuodessa, yleensä palkan tai muun suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Tämän artikkeli perustuu vuoden 2016 vaatimuksiin. Seuraavat työvaiheet sisältyvät palkan maksamiseen: Palkanlaskenta; Tilitykset ja ilmoitukset eri tahoille. Korvaus ei ole TyEL-palkkaa, joten sitä ei ilmoiteta vuosi-ilmoitukseen. Vaikka työsuhde päättyy työntekijän omaan irtisanoutumiseen, työsuhde päättyy. Työnantajan tai suorituksen maksajan on annettava vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista, työkorvauksista ja muista suorituksista suorituksen maksuvuotta.

Vuosi-ilmoitus palkoista

You may also like