Vuokratulot ilmoittamatta jättäminen

Olemme vuokranneet pientä taloa tontiltamme lähes kymmenen vuotta. Yllättävän moni jättää vuokratulot ilmoittamatta, koska luulee tiedon vuokratulojen oikeasta määrästä jo olevan verotoimistossa, Kaari toteaa. Vuokratulojen ilmoittamatta jättäminen tuomittiin törkeäksi veropetokseksi.

Vuokratulot ilmoittamatta jättäminen

Vähäisenä puutteena voidaan pitää myös määrältään vähäisen tulon ilmoittamatta jättämistä (vrt. euromäärät kohdassa "Olennainen vaillinaisuus tai virhe"). Kaikki vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut on ilmoitettava verotuksessa. Vaikka tuloista ei kulujen vähentämisen jälkeen jäisikään verotettavaa vuokratuloa,. Luonnollinen henkilö jättää ilmoittamatta vähäiset tulot (VML 32.1 §). Verohallinnon ohjeessa Vuokratulojen verotus.

Ilmoittamatta jättämistä ei yleensä voida pitää tahallisena tai. Verottaja kertoo tehostavansa vuokratulojen verotusta. Tutkimuksessa selvitetään tulojen ja vähennysten ilmoittamatta jättämisen laajuutta. Veroehdotuksesta puuttuvat vuokratulot ja luovutusvoitot ja usein ulkomaan ansiotulot. Tulojen ja varojen ilmoittamatta jättämisestä voidaan. Määräajassa ilmoittamatta jääneiden vuokratulojen perusteella A:lle oli.

Kyseinen henkilö oli myös ottanut arvonlisäverojen tilittämättä jättämisen johdosta yhtiölle jääneitä varoja omaan käyttöönsä, mutta jättänyt ne ilmoittamatta.

You may also like