Voc yhdisteet oireet

VOC-yhdisteiden päästölähteitä ovat erityisesti rakennus- ja sisustusmateriaalit ja pesuaineet. Etenkin VOC-yhdisteiden yhteisvaikutuksen epäillään. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ja erittäin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VVOC).

Voc yhdisteet oireet

VOC -yhdisteiden aiheuttamia oireita ovat mm. Huoneilman VOC -yhdisteille ei ole viranomaisten. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrittämisellä ei voida todeta sisäilman laadun olevan kunnossa. Vaikka VOC-määritykset olisivat sisäilmaluokituksen.

Voc yhdisteet oireet

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli VOCit (Volatile Organic Compounds).

Viihtyvyyttä alentavat hajuhaitat; Ärsytysoireet ja yleisoireet; VOCeista OCIA-maailmaan. Tavanomaisimpia VOC-yhdisteitä ovat alkaanit, terpeenit, aromaattiset. Sisäilman hajua, ärsytystä tai muita oireita aiheuttavia yhdisteitä ja niiden pitoisuuksia voidaan tutkia mittaamalla ns. VOC-yhdisteisiin on liitetty haittoina hengitysteiden ärsytysoireet ja hajuhaitat. Matalien VOC-pitoisuuksien ei tiedetä aiheuttavan oireita. Viime aikoina on markkinoitu erilaisia VOC-analyysejä ratkaisuksi sisäilmaongelmien. Kokeellisissa tutkimuksissa VOC-yhdisteet ovat aiheuttaneet oireita.

Mutta homeen kanssa samankaltaisia oireita voi aiheuttaa myös uusi.

Voc yhdisteet oireet

Yksi tapa löytää tätä yhdistettä on ottaa kemiallinen VOC-näyte, jossa. Lakan avulla voidaan estää VOC-yhdisteiden pääsyä huoneilmaan tehokkaasti. Se voi myöhemmin aiheuttaa oireita, riippuu herkistymisestä ja määrästä.

You may also like