Vakituisen työsuhteen irtisanominen

Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanominen on mahdollista vain toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten osalta. Irtisanomisen voi siten suorittaa joko työntekijä tai työnantaja.

Vakituisen työsuhteen irtisanominen

Työnantajan irtisanoessa työntekijän työsopimuksen tulee työnantajan ennakolta tarkoin selvittää. Työsuhde voi päättyä eri tavalla: yleensä määräaikainen työsuhde päättyy määräajan päättyessä tai sovitun työn tultua tehdyksi ja vakituinen. Työntekijän vakituisen työsuhteen voi päättää irtisanomalla tai purkamalla, mutta työnantajalla on aina oltava tähän työsopimuslaissa edellytetyt.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanominen työnantajan puolelta on sallittua vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Vakituisen työsuhteen irtisanominen

Työntekijä voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen ilman laissa määrättyjä perusteita. Työntekijän on ainoastaan noudatettava häntä sitovaa. Työsuhteen päättäminen: irtisanominen ja purkaminen. Työsopimuksen voi päättää kahdella tavanomaisella tavalla: irtisanomalla ja purkamalla. Luin jostain, että irtisanomisilmoitus on oltava ja myös työsopimus eli pelkkä työtodistus ei riitä.

Työsuhde tai virkasuhde lakkaa ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa myös silloin, kun eläkelaitos on päätöksellään myöntänyt työntekijälle tai viranhaltijalle. Jollei muusta sovita, työnantajan noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua. Mikäli irtisanomisaika lasketaan kuukausissa, päättyy työsuhde.

Vakituisen työsuhteen irtisanominen

You may also like