Vaihteluväli

Vaihteluväli ulottuu havaintoaineiston pienimmästä arvosta suurimpaan arvoon. Edellytyksenä on että havaintoarvot voidaan järjestää suuruusjärjestykseen. Luokittelu- asteikko, Järjestys- asteikko, Välimatka- asteikko, Suhde- asteikko. Vaihteluväli on muuttujan suurimman ja pienimmän arvon välimatka. Vaihteluväli on järjestys-, välimatka- ja suhdeasteikon muuttujille sopiva hajontaluku. Laaditaan selattujen sivujen lukumäärää kuvaava jakauma ja määritetään sen keskiarvo, vaihteluväli ja keskihajonta. Hajontalukuja vaihteluväli, varianssi ja keskihajonta. Keskiarvo ilmoittaa jakauman keskikohdan.

Aloitetaan niitten tutkiminen tarkastelemalla vaihteluväliä. Vaihteluväli ilmoittaa, minkä kahden arvon välissä jakauman muuttujanarvot ovat. Tutustu Soneran 4G-verkkoon ja sen nopeuksiin. Taulukosta näet 2G-, 3G- ja 4G-verkkojemme nopeuden vaihteluvälit. Asiakkaiden pyynnöstä, olemme myös selkeyttäneet nopeustietoja ja ilmoitamme jatkossa laajakaistan nopeuden sen todellisen vaihteluvälin mukaan. Yltä näet kiinteiden Sonera Kodin Netti -liittymien teoreettiset maksiminopeudet sekä nopeuden vaihteluvälit liittymätyypeittäin.

Matematiikka) jakauman suurimman ja pienimmän arvon erotus. Vaihteluväli ulottuu pienimmästä arvosanasta suurimpaan arvosanaan.

Vaihteluväli

Vaihteluvälin pituus merkitään Δ (lue: delta). Vaihteluväli tarkoittaa suurimman ja pienimmän havainnon erotusta. Jos muuttujaa kuvaillaan tunnuslukujen avulla, niin on hyvä esittää pienin ja suurin arvo. Viiden luvun yhteenvedon avulla arvojen vaihteluväli pienimmästä suurimpaan jaetaan neljään osaan: pienimmän ja alanejänneksen välinen.

Huomioi, että mittaustulokset voivat vaihdella hetkellisesti hyvinkin paljon. Huomatessasi yhteysnopeutesi jäävän jatkuvasti alle liittymällesi luvatun vaihteluvälin. Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit ja päätelaitteiden tekniset vaatimukset.

You may also like