Työntekijän velvollisuudet työnantajaa kohtaan

Käytännössä työntekijän tärkein velvollisuus on tehdä sovittu työ huolellisesti. Työntekovelvollisuuteen kuuluu myös velvollisuus totella työnantajan työhön liittyviä. Työsopimuksessa voi olla myös erillisiä kohtia kilpailukiellosta työsuhteen.

Työntekijän velvollisuudet työnantajaa kohtaan

Siirry kohtaan Työntekijän velvollisuudet – Hänellä velvollisuus ilmoittaa työnantajalle käytössään. Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä. Esimiehen velvollisuuksiin kuuluu myös yhteistyö ja toimeen tuleminen alaisten. Varoitus on työnantajan yksipuolinen ilmoitus siitä, että työntekijä ei.

Työntekijän velvollisuudet työnantajaa kohtaan

Tällä uskollisuusvelvollisuudella eli lojaliteettivelvollisuudella tarkoitetaan työntekijän velvollisuutta olla uskollinen työnantajaa kohtaan. Työpaikalla siihen voivat syyllistyä niin työntekijät kuin työnantaja. Työnantajalla on oikeus ja velvollisuus johtaa työtä ja antaa työn tekemiseen. Alla on lyhyesti ja yleisluonteisesti kuvailtu sekä työnantajan ja työntekijän. Työntekijän velvollisuutta noudattaa työnantajan työturvallisuuslain perusteella antamia määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi työnantajalla on velvollisuus tarjota työntekijälle muuta työtä, jos sellaista on tarjolla. Työnantajan kokema luottamuspula työntekijää kohtaan voi myös.

Työkuntaa edustaa työnantajaa kohtaan se työkunnan jäsenistä, joka on valittu etumieheksi. Yleissäännös työntekijän velvollisuuksista.

Työntekijän velvollisuudet työnantajaa kohtaan

You may also like