Tampereen yliopisto kasvatustiede valitut

OPS 2016 liitteet Tulosta Sähköposti Kolmiportainen tuki (pdf)Viljasiilo pohja. Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016, päivitetty 13. Hämeenlinnan esiopetuksen opetussuunnitelma 2011 (pdf). Opetussuunnitelma koulun toimintasuunnitelmana ja opettajan työvälineenä. Kirkkonummen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 (pdf),. RAISION PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Koulujen tulee opetussuunnitelman 2016 mukaisesti tukea oppilaiden.

Kannanotto käsityön opetusjärjestelyihin 10. Pielisjoen koulun opetussuunnitelma lv 2015 – 2016. Liikuntasuunnitelmat_pojat_perusryhmat_ja_valinnaiset_syksy_2015. Tervolan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma. Meri-Lapin alueellinen opetussuunnitelma 2016. Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22. OPS 2016 liikunnan tukimateriaali kokonaisuudessaan (pdf). OPH: Ops 2016 perusteluonnokset kokonaisuudessaan Perusteluonnos_vuosiluokat_7_9.

Järvenpäässä uutta 2016 paikallista opetussuunnitelmaa tehdään isolla porukalla! Opetushallituksen OPS2016 tiekartta järvenpääläisittäin (pdf). Lukuvuonna 2016−17 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat vuosiluokat 1−6. Oulun kaupungin lukioiden paikallinen opetussuunnitelma (pdf). Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1. Perusopetus 2020 – työryhmä, lausuntokoonti 23.

Yläkoulut ottavat uuden opetussuunnitelman käyttöön vuosiluokka kerrallaan syksystä 2017 alkaen.

You may also like