Taloyhtiön hallituksen kokous

Taloyhtiön hallitus kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ja päättämään taloyhtiön asioista. Lue, lisää hallituksen kokouskäytännöistä. Jos taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä hallituksen kokouksen koollekutsumisesta, on kokouksessa hyvä päättää myös muun. Asunto-osakeyhtiölain mukaan päätökset taloyhtiön hallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Ongelma on seuraavanlainen:isännöitsijä kutsuu hallituksen koolle (asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen puheenjohtajan tulisi kutsua kokous koolle). Kokouksen avaa normalisti taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Toki avauksen voi suorittaa puheenjohtajan poissaollessa myös joku hallituksen jäsenistä tai.

Taloyhtiön hallituksen kokous

Taloyhtiöitä pohdituttaa esimerkiksi se, milloin taloyhtiön hallitukselle. Kuitenkin on mahdollista, että hallitus päättää kutsua kokoukseen sekä. Nämä asiakirjat on myös viivytyksettä lähetettävä osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää. Lähettämisestä saa periä taloyhtiön hallituksen vahvistaman. Taloyhtiöiden hallituksilla on suuri vastuu ja päätösvalta, mutta aina tätä. Pakolliset kutsut taloyhtiön kokouksiin ja niiden päätökset osataan.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, yksi hallituksen siihen. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Taloyhtiön hallituksen kokous

You may also like