Syväsuuntautunut oppimisstrategia

Syväsuuntautunut oppija puolestaan pyrkii kokonaisuuksien hallintaan. Syväsuuntautunut oppiminen on todellisuutta koskevien käsitysten tarkentamista ja syventämistä. Pinta- ja syväsuuntautuneen oppimisstrategian on todettu eroavan toisistaan siten, että pintasuuntautunut opiskelija kiinnittää huomionsa tekstissä esiintyviin.

Syväsuuntautunut oppimisstrategia

Strategiajaotteluja on useita, mutta yleisin jako on pinta -ja syväsuuntautunut oppiminen. Oppimisstrategia ei ole pysyvä tila, vaan se voi muuttua tilanteen ja. Marton & Säljö, 1997) Pinta- ja syväsuuntautuneet lähestymistavat on voitu erottaa esimerkiksi.

Linkit: Verkko-tutorin oppimisstrategia testi.

Syväsuuntautunut oppimisstrategia

Pinta- ja syväsuuntautuneet oppimisstrategiat. Hän aloittaa lukemisen kirjan alusta ja etenee kappale kappaleelta kirjassa ja pyrkii. Oppimisstrategia on tapa oppia eli oppijan motiiveista lähtevä. Syväsuuntautunut oppiminen liitetään usein tilanteeseen, jossa oppijalla on sisäinen motivaatio. Johdatus oppimistyyleihin ja oppimisstrategioihin: Jokainen oppii.

Pinta- vai syväsuuntautunut oppimisstrategia? Syvä- ja pintasuuntautuneen oppimisstrategian vertailu. Suorittaa tehtävä vaatimusten mukaisesti. Erilaiset oppimisstrategiat eroavat toisistaan sen mukaan, minkälaisia ja minkä tasoisia prosesseja niihin sisältyy.

Syväsuuntautunut oppimisstrategia

Syväsuuntautunut, holistinen oppiminen pyrkii.

You may also like