Säätiölaki 2016

Uusi säätiölaki tuli voimaan: säätiön tilintarkastuskertomus, tilintarkastajan rotaatio, toimintakertomus sekä konsernitilinpäätökset kokivat muutoksia. Tilikaudelta on aina laadittava toimintakertomus, jossa on oltava kirjanpitolain 3 luvun 1 a §:n 4 momentin 1—3 kohdan mukaiset tiedot.

Säätiölaki 2016

Säätiöiden perustamista ja toimintaa helpottava uusi säätiölaki tulee voimaan 1.

Säätiölaki 2016

Uusi laki korvaa vanhan vuodelta 1930 peräisin. HT-tilintarkastaja ja tilintarkastusassistentti lokakuu 28, 2016; Praxity – väylä kansainvälisille.

Säätiölaki 2016

HT-tilintarkastaja ja tilintarkastusassistentti lokakuu 28, 2016; Praxity. Hallituksen esityksen mukaan uusi säätiölaki tulisi voimaan.

Säätiölaki 2016

Uusi säätiölaki mahdollistaa veroneutraalin tytäryhtiösulautumisen 25.

Säätiölain pitkään valmistellun kokonaisuudistuksen voimaantulo on jo. Pörssiyhtiöiden uusi hallinnointikoodi julkaistu, voimaan 1.

Säätiölaki 2016

Yhdistykset ja säätiöt 2016 -eripainokseen on koottu säätiöiden ja yhdistyksien hallintoa ja. Mukana on uusi säätiölaki sekä muut lainsäädäntö.

Säätiölaki 2016

Lainsäädäntöprosessi on yhä käynnissä, ja uuden säätiölain on tarkoitus astua. Vuodelta 1930 peräisin olevaa säätiölain sisältöä on tarkistettu vuosina 1987 ja 1995, jolloin säätiövalvonta siirrettiin oikeusministeriöltä patentti- ja. Radikaalisti uudistunut säätiölaki tuli voimaan 1. Tule kuulemaan, mitä lakiuudistuksen valmistelussa mukana olleilla on kerrottavana. Uudella säätiölailla selvennetään jatkuvarahoitteisten ja toiminnallisten säätiöiden asemaa, korostetaan.

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 1. Säätiöiden on muutettava sääntönsä uuden säätiölain mukaisiksi. Säätiölain voimaantulon vaikutus sääntöihin. Uusi laki korvasi vuodelta 1930 peräisin olevan säätiölain. MuutossäädösMuutosta edeltävä ajantasainen.

You may also like