Sopimuksen sitovuus

Sopimusoikeuden ja kaiken kaupallisen toiminnan luonnollinen pääsääntö on sopimusten sitovuus. Sopimusoikeuden kohteena ovat sopimukset, joiden osapuolina voivat olla. Lähtökohtaisesti suullinen sopimus on sitova, elleivät osapuolet ole sopineet toisin.

Sopimuksen sitovuus

VälimuistissaJokainen meistä joutuu elämänsä aikana solmimaan lukuisia sopimuksia. Yksinkertaisimmillaan sopimus ilmenee esimerkiksi kaupan kassalla suoritettavana. Tässä mekanismissa ei ole aina selvää, milloin sopimus on sitovasti syntynyt ja minkä sisältöisenä, kun sopimuksen ehdot vahvistuvat monivaiheisesti. Tarjous on sen lähettäjää sitova heti sen jälkeen, kun vastaanottaja on saanut sen.

Sopimuksen sitovuus

Sama sääntö pätee tarjouksen hyväksymiseen. Jotta sopimus olisi sitova, sen on täytettävä tietyt edellytykset tai reunaehdot. Edellytykset voidaan jakaa yleisiin ja tilannekohtaisiin edellytyksiin, joista. Tämän opinnäytetyön aiheena on sopimuksen sitovuus ja sitä koskevat poikkeukset. Tarkoituksena oli selvittää mitä sopimuksen sitovuuden periaate tarkoittaa,. Sopimus on sitova oli se sitten solmittu suullisesti tai kirjallisesti. Molemmat velvoittavat periaatteessa yhtä paljon sopimuksen.

Tarjous sopimuksen tekemisestä ja sellaiseen tarjoukseen annettu vastaus sitovat tarjouksen tekijää ja vastauksen antajaa sen mukaan, kuin jäljempänä tässä.

Sopimuksen sitovuus

You may also like