Sfs-en 12464-2

Suomen Standardisoimisliitto SFS on suoraan kääntänyt. This European Standard specifies lighting requirements for outdoor work places, which meet the needs for visual comfort and performance. Valaistusvoimakkuus Valaistusvoimakkuuksien vähimmäisvaatimukset on annettu työalueelle sekä työalueen välittömässä läheisyydessä olevalle ympäristölle.

Sfs-en 12464-2

Part 2: Performance requirements”, SFS-EN 12464-2:2007 ”Light and lighting. Ulkoalueiden valaistukseen annetaan tavoitteita standardissa: – EN 12464-2 Light and. Standardit ja ohjeet luovat perustan hyvälle valaistukselle. Standardin SFS-EN 12464-1, Valo ja valaistus.

Sfs-en 12464-2

Ulkotyöpaikkojen osalta katso SFS-EN 12464-2 ja turvavalaistuksen osalta katso SFS-EN.

Rautatiealueen valaistusvaatimukset pohjautuvat standardiin SFS-EN-. CEN-standardissa SFS-EN-12464-2 ”Ulkotyö-.

Sfs-en 12464-2

Ulkotyöalueiden valaistusta koskevat vaatimukset standardin SFS-EN 12464-2 mukaan. SFS-käsikirja 608 Valaistusstandardit (2009) Hinta 55 € (sis. alv 10 %). Näiden alueiden valaistus tulee suunnitella standardin SFS-EN 12464-2 ”Ulkoalueiden työkohteiden valaistus” mukaan. Turvavalaistus, sijoittuu hallin sisäosiin.

CIE:n suositukset ja SFS-EN-standardit sekä muuttuneet hankinta- muodot. Työnantaja voi arvioida ulkovalaistuksen riittävyyttä vertaamalla tilannetta ohjearvoihin, jotka on esitetty standardissa SFS-EN 12464-2, Light. Standardissa SFS-EN 12464-2:2007 on määritelty häiriövalon raja-arvot eri ympäristöille. Kyseinen ympäristö on tulkittu tutkimuksessa.

You may also like