Sairaalamaksujen maksukatto 2016

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Kunnallisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoshoidon maksujen maksukatto on 691 euroa vuonna 2016. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava. Kun maksukatto täyttyy, potilas on oikeutettu vapaakorttiin. Alle 18-vuotiaiden lasten maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon eräiden asiakasmaksujen enimmäismäärät nousivat 1. HUS-kuntayhtymä korotti maksuja samasta.

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon maksut ja maksukatto. Hallitus päätti vuodesta 2016 alkaen huomattavista säästöistä koskien sairausvakuutuksen. Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista on lailla säädetty enimmäismäärä eli maksukatto. Tämä tarkoittaa, ettei potilaan tarvitse maksaa kalenterivuoden aikana asiakasmaksuja enempää kuin 691 euroa niistä. Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäville potilas- ja asiakasmaksuille on säädetty maksukatto (691 € vuonna 2016), jonka täyttymisen. Maksukaton täytyttyä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat asiakkaille pääsääntöisesti maksuttomia. Vuonna 2016 julkisen terveydenhuollon maksukatto, eli omavastuu, on 691. Säästä kaikki sairaalamaksujen ja terveyskeskusten maksukuitit.

Hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen, 19,20. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto 1. Vapaakorttia haetaan siitä laitoksesta, jossa maksukatto täyttyy. Asiakasmaksut Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollossa 1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuilla on maksukatto, joka on 691,00. Lisäksi indeksillä tarkistetaan maksukattoa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan. Porin perusturvakeskuksen asiakasmaksut 2016. Kalenterivuoden aikana aiheutuville terveydenhuollon kustannuksille on säädetty vuotuinen yläraja eli maksukatto. Asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaan maksut ovat 1. Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä, maksukatto.

Sosia​ali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016.

You may also like