Rannan ruoppaus lupa

Sähköinen ruoppaus- ja niittoilmoituslomake. Lupa vaaditaan, jos toimenpiteistä voi aiheutua haittaa esimerkiksi luonnolle. Jos ranta on niin matala, että sen käyttö uimiseen, veneilyyn ja muuhun virkistyskäyttöön on hankalaa, voi yksi keino.

Rannan ruoppaus lupa

Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukset vaativat aina vesilain mukaisen luvan. Lisätietoa löytyy Rannan ruoppaus -sivulta. Kun ruoppaaja melskaa rannassa ja samentaa veden kuraiseksi,. ELY-keskukset ovat ottaneet käyttöön sähköisen ruoppaus- ja niittoilmoituslomakkeen.

Rannan ruoppaus lupa

Rannan ruoppaus – lomake ja ohjeet (ymparisto.fi). Lailla säädellään vesitaloushankkeiden, kuten laiturien ja rantojen ruoppauksen, lupa-asioita. Ranta-alueelle laitettaisiin lisäksi suodatinkangas, jonka päälle 0-8 mm. Jos lupa tulee, niin kukaan tuskin tulee mittailemaan ruopatun. Lähtökohta: VELVOITUS ILMOITTAA KAIKISTA RUOPPAUKSISTA (Vesilaki 2:6 § & 2:15 §) – vesialueen omistajalle, osakaskunnalle ja. Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI). Pyhäselän rannan ruoppaus vei raastupaan Joensuussa.

Siinä tapauksessa, että suunniteltu toimenpide vaatii vesilain edellyttämän luvan, lupaviranomainen on Pohjois-Suomen. Myös kesämökkiläisen arkiset toimet saattavat vaatia luvan, kuten esimerkiksi ojan patoaminen, laiturin rakentaminen sekä rannan ruoppaus ja pengerrys. Yli 500 m³ ruoppaukselle on haettava vesilain mukainen lupa aluehallintovirastolta. Hän auttaa lupa-asioihin liittyvissä seikoissa. Ruoppauskalusto tilataan mökkirantaan yleensä silloin, kun matalan järvenrannan. Lupa jätettiin kysymättä – ruoppauksesta mittavat sakot. Ruoppausta suunniteltaessa kannattaa tarkistaa kohteen kaavamääräykset sekä selvittää alueen mahdolliset. Ruoppauksesta tehtävä ilmoitus tai haettava lupa.

Ruoppaus on pehmeiden massojen koneellista poistamista vesistöstä. Rannassa tehtävissä töissä on huomioitava myös maankäyttö- ja rakennuslain säädökset. Saako omaa rantaa muokata, kaivinkoneella, tai raktorilla? Vaan se on tyyliin "lupa tarvitaan jos ruoppaus on huomattava" (?).

You may also like