Rakennuspiirustus nimiö malli

Oikealla esimerkkejä piirustuslehdistä, joiden leveys ei ole. RT 15-10647 Oviselosteen laatimisohje ja malli (1997) 4 s. Havainnollisia ja merkitykseltään selviä.

Rakennuspiirustus nimiö malli

Rakennuspiirustuksissa käytetään taulukon 3 mukaisia viivalajeja. Piirustuslehden nimiö RT 15-10802 ja LVI 03-10362 mukaan. Tarran tietosisältö ja täyttömalli erikseen. RT 15-10802 ja LVI 03-10362 Piirustuslehti, rakennuspiirustukset.

Rakennuspiirustus nimiö malli

A4-kokoa oleva sivu varataan nimiötä varten. Poikkeuksen tekevät julkisivujen värimalleja kuvaavat paperipalat. Suunnittelijan allekirjoitus nimen selvennöksineen sijoitetaan piirustuksen nimiöön. Piirustuksen oikeaan alakulmaan sijoitetaan Tilakeskuksen nimiö, johon merkitään piirustuksen tiedot (Liite 2: nimiön malli). Rakennuspiirustukset tunnistetaan joko otsik-.

Rakennuspiirustus nimiö malli

Standardissa SFS 3201 esitetään rakennuspiirustusten nimiötä koskevat ohjeet.

Opastavissa tiedoissa esitetään nimiön malleja ja esimerkkejä täytetyistä. Rakennuspiirustukset, nimiö, 01-Sep-74, 15-10212, 1983-. Myyntiesite, erillinen pientalo, malli, 01-Dec-73, 1985-11. Katso myös tämän ohjeen liitteenä oleva asiakirjaluettelomalli (LIITE 1). Piirustusten oikeaan alareunaan lisätään nimiö, josta selviää muun muassa. Onko sinulla vanhoja rakennuspiirustuksia joissa näkyy yrityksen nimi,.

Rakennusteollisuus Oy:n suomenkielisen piirustuksen nimiö vuodelta 1940. Jos luettelointi on tehty Vakka Extranet -ohjelmalla, ohjelmasta tulostetaan valmiit arkistolaitoksen vaatimukset täyttävät nimiöt. Piirustuksessa tulee olla nimiö, joka sisältää tie-.

You may also like