Rakennuksen etäisyys yleisestä tiestä

Tie- ja vesirakennushallituksen tulee pitää luetteloa yleisistä teistä. Yleisen tien varrella olevan rakennuksen etäisyys tiestä luetaan vaakasuoraan tietä. ETÄISYYDET NAAPUREISTA, YLEISESTÄ JA YKSITYISESTÄ TIESTÄ.

Rakennuksen etäisyys yleisestä tiestä

Jos kaavassa on annettu määräys koskien rakennusten etäisyyttä, noudatetaan tätä määräystä. Hei, kuinka lähelle rajaa tien saa rakentaa haja-asutusalueella. Naapurini on raivannut tielinjaa aivan rajaan kiinni ja aikoo tehdä tien. Rakennuksen etäisyys tiestä sekä naapurin omistamasta tai hallitsemasta.

Rakennuksen etäisyys yleisestä tiestä

Rakennuksen etäisyyden yleisessä käytössä olevan valtatien ja kantatien.

Etäisyys naapurista sekä yleisestä ja yksityisestä tiestä. Rakennusten etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että. Rakennuspaikka 6 § Rakentamisen määrä 7 § Rakentaminen ranta-alueilla 8 § Rakennuksen etäisyys naapurista, yleisestä tiestä sekä rautatiestä. Rakennuksen etäisyys naapurista sekä yleisestä ja yksityisestä tiestä. Rakennuksen etäisyys yleisessä käytössä olevan maantien keskilinjasta. Rakennuksen etäisyys naapurista sekä yleisestä ja yksityisestä tiestä. Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset.

Rakennuksen etäisyys naapurista, yleisestä ja yksityisestä tiestä.

Rakennuksen etäisyys yleisestä tiestä

Liittymässä katuun tai tiehen sekä rakennuspaikan sisäisissä. Rakennelman etäisyys yleisestä tiestä tulee olla sama, mitä 8 §:ssä on sanottu rakennuksen etäisyydestä. Rakennuksen etäisyys naapurista sekä yleisestä tiestä. Kuitenkin, mikäli rakennus aiotaan sijoittaa alle 4 m:n etäisyydelle naapurin rajasta tai. Jos kiinteistöä ei liitetä yleiseen viemäriverkkoon, rakennuslupahakemuksen yhteydessä on.

Rakennusten etäisyys naapurista sekä yleisestä ja yksityisestä tiestä. Rakennuksen soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Rakennuksen etäisyys toisen omistamasta tai hallitsemasta maasta on oltava. Rakennelman etäisyys yleisestä tiestä tulee olla sama, mitä 8 §:ssä on sanottu. Etäisyys yleisestä ja yksityisestä tiestä ja. Rakennuksen etäisyys yleisestä ja yksityisestä tiestä sekä rautatiestä.

You may also like