Purjeveneen ankkurivalo

Alukset ajavat ennalta suunnitellun linjaston mukaisesti ja siksi niiden. Veneilijöitä pyydetään välttämään liikkumista alusten läheisyydestä ja. Käytännössä pläkässä lilluvan purkkarin päälle ei saa ajaa mikään alus, käytännössä.

Purjeveneen ankkurivalo

CEVNI-säännöstö sisältää useita meriteiden säännöistä poikkeavia määritelmiä ja sääntöjä, alusten päivämerkkejä, kulkuvaloja, väylämerkkejä, jne. Mittaustöistä varoittaa veneen mastossa vilkkuva valkoinen valo sekä päivämerkit. Veneilijöitä pyydetään välttämään liikkumista alusten. Päivämerkki Päivällä näkyväksi tarkoitettu linjamerkin taulurakenne (vrt. päivätunnus).

Purjeveneen ankkurivalo

Veneilijöiden on vältettävä liikkumista alusten läheisyydestä. Liikennevirasto kehottaa veneilijöitä välttämään liikkumista alusten lähellä. Ruotsin sisäisillä vesillä ei sitäkään päivämerkkiä vaadita. Omasta mielestäni pienten alusten, alle 12-metristen, merkkikuvioiden käytöstä ei.

Purjeveneen ankkurivalo

Kertaa meriteiden sääntöjen tärkeimmät kohdat erityisesti väistämisen osalta. Myös alusten päivämerkit kannattaa osata hyvin. Merilaki velvoittaa jokaista auttamaan kykyjensä mukaan hädässä olevaa niin, ettei kohtuutonta vaaraa aiheudu omalle alukselle eikä siinä olijoille.

Hyvät merimiestavat, ympäristö ja siitä huolehtiminen, jätehuolto. Veneilijöitä pyydetään välttämään liikkumista alusten lähellä. Tunnista erilaisten alusten päivämerkit ja valot. Karilla oleva alus pitää kolmen punaisen valon lisäksi ankkurvaloja.

You may also like