Potilastietojen tilaaminen lomake

Potilaan tietojen luovuttamiseen tarvitaan pääsääntöisesti potilaan kirjallinen suostumus. Tätä lomaketta voidaan käyttää, kun potilastietoja pyydetään toiselta. Lomake potilaskertomuskopioiden tilaamista varten.

Potilastietojen tilaaminen lomake

Lomakkeella vaaditaan virheellisten potilastietojen korjaamista. Potilaalla on oikeus saada omat potilastietonsa. Röntgenkuvat tilataan HUS-Kuvantamisen omalla lomakkeella. Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä.

Potilastietojen tilaaminen lomake

Röntgenkuvien tilaaminen on aina maksullista.

Sen voi tehdä HUS-Kuvantamisen omalla lomakkeella. Helpoin tapa pyytää kopioita asiakirjoista on lähettää. Potilastiedot ovat salassa pidettäviä eikä terveydenhuollon. Potilasasiakirjojen tilaaminen ja tarkastaminen; >; Potilastietojen. Tiedot asiakirjoista annetaan kopiona, jotka tilataan sähköisesti tai kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla lomakkeella. Lomake ja sen käyttöohjeet perustuvat lakiin potilaan asemasta ja.

Tämä koskee myös terveyskeskuksen eri yksikköjen välillä potilastietojen luovuttamista. Terveyspalvelujen asiointiportaalin lomakepalvelun avulla voit tilata hoitotarvikkeita,.

Potilastietojen tilaaminen lomake

Tilaus on tehtävä kaksi viikkoa ennen edellisten tarvikkeiden loppumista. Ellet pysty sairautesi tai tilasi vuoksi antamaan lupaa, annamme tietoja ainoastaan. Potilaskertomustietojen kopiopyyntö ja lähettää lomakkeen sen sairaalan.

You may also like