Potilasasiakirjojen hävittäminen

Potilasasiakirjoihin kuuluvat potilaskertomus ja siihen liittyvät potilastiedot tai. Kun palvelutapahtumasta tai palvelukokonaisuudesta hävitetään asiakirjoja,. STM:n asetus potilasasiakirjojen laatimisesta ja niiden sekä muun hoitoon.

Potilasasiakirjojen hävittäminen

Valtionarkiston päätöksen kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä. Potilasasiakirjojen ja muun materiaalin säilyttäminen ja hävittäminen 52. Potilasasiakirjat tulee laatia ja säilyttää sel-. Potilasasiakirjat, näytteet ja mallit tulee hävittää välittömästi sen jälkeen, kun niiden säilyttämiselle ei ole edellä tarkoitettua perustetta.

Potilasasiakirjojen hävittäminen

Potilasasiakirjojen laatimisessa ja säilyttämisessä noudatetaan lisäksi, mitä.

Potilasasiakirjojen säilyttäminen yksityisen. Potilasasiakirjojen salassapito ja vaitiolovelvollisuus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:4 POTILASASIAKIRJOJEN LAATIMINEN. Potilasasiakirjojen ja muun materiaalin säilyttäminen ja hävittäminen.

Potilasasiakirjojen hävittäminen

Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä, osat 1-6. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta.

Arkistolain 13 §:n mukaan tarpeeton aineisto tulee hävittää niille määrätyn. Asiakirjojen ja tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan arkistointia. Esimiehet vastaavat potilasasiakirjojen asianmukaisesta käsittelystä. Jokaisesta suomalaisesta on tallennettu hyvin henkilökohtaista tietoa terveydenhuollon rekistereihin. Potilasasiakirja on potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävä, laadittu tai. Asiakirjojen lainaaminen, säilyttäminen ja hävittäminen). Potilasasiakirjojen luovutus ilman potilaan suostumusta.

Pykälän 2 momentin mukaan potilasasiakirjojen laati-. Kun palvelutapahtumasta tai palvelukokonaisuudesta hävitetään asiakirjoja, tulisi.

You may also like