Porakaivon hapetus

Hiiliteräsrakenteisia ruostuvia porakaivoja on Suomessa noin puolet. Meillä on porakaivossa rikinhajua ja se kuulemma tulee siitä, että kaivo ei saa happea. Meillä ilman pitäisi mennä porakaivon hatun läpi 25 mm.

Porakaivon hapetus

Tarkoitus olisi pumpata ilmaa 50 metrisen porakaivon pohjalle tai. Saa kaivon veteen eloa ja kiertoa, vesi hapettuu, ei kuitenkaan häiritse. Myös porakaivoissa esiintyvä radon voidaan poistaa raudan ja mangaanin.

Sednove Vesivahti ilmastus porakaivoille.

Porakaivon hapetus

Pohjavedessä nitriittipitoisuus on hyvin pieni, koska se hapettuu helposti nitraatik- si. Veden kiertokulku luonnossa ja erilaisia.

Porakaivon hapetus

Talossa on porakaivo, jonka vesi on hyvin rauta- ja mangaanipitoista. Mangaanidioksidista valmistettu massa hapettaa suodatettavasta. Ioninvaihdolla voidaan poistaa pelkistynyt rauta Fe (II). Rauta ei tässä tapauksessa saa hapettua, koska silloin se saostuu ioninvaihtomassaan ja tukkii sen.

Veden tumma väri voi johtua myös siitä, että kallioporakaivo on porattu mustaan kivilajiin. Olemme hankkineet käyttöömme nyt myös porakaivojen puhdistuskaluston. Porakaivoissa voi esiintyä lisäksi hiekkaa ja pintavesissä roskia, sammalta. Humus ongelmasta yritin päästä eroon porakaivolla mutta tulos oli. Avainsanat: radon, uraani, porakaivo, kunta, maakunta, kalliopohjavesi. Veden hapetus- ja pelkistysolosuhteet vaikuttavat uraanin liukoisuuteen.

You may also like