Pi kaavio merkit ja selitykset

Prosessien havainnollistamiseen käytetään PI-kaavioita (putkitus- ja instrumentointi). Näillä sivuilla on esitetty muutamia yleisimpiä piirrosmerkkejä. YHTEENVETO PI -KAAVIOIDEN KIRJAINMERKINNÖISTÄ.

Pi kaavio merkit ja selitykset

PI -kaavioissa kirjainten merkitys ympyrän sisällä on standardoitu. Automaatiolaitteiden kuvaamiseen käytetään standardimerkkejä, SFS 4103. Prosessiarvot voidaan esittää myös PI-kaavio-osuudessa ja laitetiedot. PI-kaaviosuunnitteluun liittyviä dokumentteja.

Pi kaavio merkit ja selitykset

Lisäksi täytyi selvittää standardien mukaiset piirrosmerkit.

SFS 4286 Prosessikaavioiden piirrosmerkit. LVI 2), josta ilmenee laitteen tunnus, nimi ja käyttö- tarkoitus tai.

Pi kaavio merkit ja selitykset

PI – kaaviomenulla voidaan tuottaa tyypillisimmät Prosessi- ja. Piirrosmerkit ovat uusimpien standardien SFS, ISO ja DIN mukaisia. Tämä johtuu siitä, että instrumentoinnin piirrosmerkit. Kaavioissa ja luonnoksissa hormit voidaan esittää yhdellä viivalla.

Instrumentoinnin tunnuskirjainten käyttö. Tässä luvussa esitellään instrumentointitunnusten kirjainten. Reaktoriin syötetään kahta reagenssia A ja B. Säätämällä reagenssin B virtausta (A on vakio) pidetään. Näiden viimeksimainittujen piirustusten ja niiden merkkien. Lisäselvityksenä on teksti, erillinen työselitys tai viittaus. Arizona Chemical Oy on toimittanut turvallisuusselityksen. Laatikon sisällä on toimintoa kuvaavat merkinnät. Seuraavassa lyhyt selitys mitä kukin kansio sisältää: -”PLC_1”-.

Täältä löydät reaaliaikaisen kaavion OMX Helsinki Cap PI-indeksistä. N: Uutiset; E: Talouskalenteri; D: Osingot.

You may also like