Pelastuslaki ja asetus

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kohteista, joihin on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman sisällöstä voidaan.

Pelastuslaki ja asetus

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta – Perustelumuistio pdf, 104 kB. Uusi lainsäädäntö on velvoittanut kiinteistöjen, mm. Vanhainkodeille, muille laitoshuollon rakennuksille ja näihin verrattaville kohteille sekä asumisyksikön muotoon järjestetyille… joissa asuvien tai hoidettavien.

Pelastuslaki ja asetus

Uusittu laki painottaa onnettomuuksien ehkäisyä ja asumisturvallisuuden parantamista. Laki ja asetus tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2011.

Sisäasiainministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä pelastustien merkitsemisestä. Lue tästä mitä pelastuslaki sanoo väestönsuojien tarkastuksista. Pelastuslaki vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan toimintakäytäntöihin. STM:n asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden. Hormi ja tulisija yleensä (kiinteä tai useita polttoaineita, raskas- tai kevytöljy). Valtioneuvosto antoi kolme pelastuslain uudistamiseen liittyvää asetusta 5. Pelastuslaki ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta o Voimaan 1. Uusi pelastuslaki astuu voimaan heinäkuun alussa.

Pelastuslaki ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta tulivat vihdoin voimaan 1. Väestönsuojien osalta muutoksia on jonkin verran, kaikkea ei voi.

You may also like