Palopäällikön palkka

Siirry kohtaan Palkkaus – Palo- ja pelastusalan henkilöstön palkka kunnalla perustuu kunnalliseen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen. Palomiesten palkkauksen rakenne vaihtelee pelastuslaitoksittain. Tyypillisesti tehtäväkohtaisen palkanosan (esimerkiksi 1880 euroa).

Palopäällikön palkka

Suurempi syy lisätöiden tekemiseen on kuitenkin alan palkkaus. Suomen Palomiesliiton SPAL:n vuosi sitten keräämien palkkatietojen mukaan. Tilastossa on mukana palkka johtajan ammattinimikkeellä, koska sellainen löytyi sekä kuntien, valtioiden että yksityisen.

Jos tiedät palomiehen, palopäällikön, tai palomestarin bruttopalkan niin voisitteko vastata. Avoin työpaikka: Palopäällikkö – Kotkan kaupunki , Kotka.

Palopäällikön palkka

Kuntatyönantajien palkkataulukon mukaan palopäällikön kokonaisansio vuonna 2010 oli 4 217 euroa kuukaudessa, paloesimiehen 3 390 euroa kuukaudessa. Työneuvoston lausunto työaikalain soveltamisesta palopäällikköön ja palotarkastajaan. Lähes jokainen kaupunki Yhdysvalloissa on palontorjunnan squad tai asemalle. V kielitaitoluokkaan kuuluvan ruiskumestarin viran;. Bergströmin oman virkansa palkan ikäkorotuksineen ja. Palopäällikkö on korkea-arvoisin jäsen palokunta.

Katso Pohjois-Savo palopäällikkö pohjoinen palveluyksikkö lohjan. Prosenteissa laskettuna henkilöstöpäällikön palkka nousisi siten noin 30 prosentilla.

You may also like