Palkkakortti säilytysaika

Tämä koskee lähinnä palkkakortteja ja niiden tietoja sekä tuntilistoja ja työkortteja. Säännöksen viittaus säilytysaikojen osalta myös. EU-hankkeissa voi olla poikkeavia säilytysaikoja.

Palkkakortti säilytysaika

Kirjanpidon säilytysajat määrätään kirjanpitolaissa ja muussa lainsäädännössä. Liikearkistoyhdistys ry suosittelee, että palkkakortteja säilytetään 50 vuotta. Yleishallinnon muiden asiakirjojen säilytys. Kaikkein pisin säilytysaika palkkahallinnon asiakirjoista on palkkakortilla.

Palkkakortti säilytysaika

Verokortti tulee palkkakortin liitteeksi eikä työnantajan tarvitse palauttaa. Lisäksi tarkoituksena oli koota kunnallisten asiakirjojen säilytysaika luetteloita. Työnantajan tulee pitää jokaisesta palkansaajasta kalenterivuosittain palkkakorttia. Palkkakorttia voidaan pitää myös siten, että siinä tarvittavat tiedot voidaan. Palkkakorttiin tiedot merkitään kalenterivuoden ajalta työntekijöittäin ja.

Palkkakortti säilytysaika

Kirjanpitoaineiston säilytysaika: ➢Kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa. Kirjanpitoaineiston säilytys 2: 6 vuotta kalenterivuoden.

Tiedot tallennetaan nimikirjaan ja palkkakorttiin. Jokaisen työntekijän vuosiansioita seurataan palkkakortilla. Kirjanpitovelvollisen on säilytettävä ennakkoperintälain. Vuosittain: Palkkakortti Tapaturmavakuu- tuksen vuosi- ilmoitus TyEL-vuosi- ilmoitus Vael-ilmoitus Verottajan. Palkkahallinnon asiakirjojen säilytysaikoja. Palkkakortti tai muu tietosisällöltään vastaava asiakirja, julk.

Tietojen säilytysajat tietojärjestelmässä.

You may also like