Oppimisen strategiat

Strategiat ovat olennainen osa oppimista ja liittyvät erityisesti päämääräsuuntautuneeseen oppimiseen. Oppimiseen liittyvät strategiat voidaan jakaa tiedon. Oppimisen strategiat eli menetelmät ovat tietoisesti valitsemiasi toimintatapoja tai keinoja, joilla ”pystyt tarttumaan” oppimistehtävään.

Oppimisen strategiat

Syvätason oppimisen vaatimuksina ovat ainakin kolme seuraavaa asiaa: oikeanlaatuinen motivaatio opiskeluun,. Tiedon hankkimisessa ja käsittelyssä sekä mieleen painamisessa ja palauttamisessa käytät erialisia. Oppimistyylin tunnistaminen auttaa oppijaa oppimaan paremmin. Jokaisella oppijalla on oma yksilöllinen oppimistyyli, ja jotkut pystyvät jopa.

Oppimisen strategiat

Syväsuuntautunut strategian avulla asioita muistaa paremmin, koska opittua. Marja Vauras (1991) on tutkinut Suomessa erilaisia oppimisen strategioita. Käytetty strategia vaikuttaa ratkaisevasti siihen, mitä ja miten opitaan. Tunnetuimmat oppimiseen liittyvät strategiat ovat tiedon pintaprosessointi ja tiedon. Siirry kohtaan Oppimisen strategiat – Holistinen strategia kuvaa toimintaa, jossa oppija. Reduktionistisen strategian mukaan tietty kokonaisuus on.

Oppimisen tarkastelussa on viimeisten vuosien aikana korostettu oppimisen yksilöllisyyttä. Oppimisen strategiat ovat: Verraten laaja-alaisia ja toiminnallisesti. Oppimisen strategiat ja teknologiaperustaiset oppimisympäristöt.

Oppimisen strategiat

Oppimisen strategiat ovat tietoisia kognitiivisia toimintoja, jotka tähtäävät oppimistavoitteisiin.

You may also like