Opintotukikuukaudet

Ammatillisissa opinnoissa (eli muissa kuin lukio- ja korkeakouluopinnoissa) lukuvuoden opintotukikuukaudet riippuvat opiskeluajasta. Jos opiskeluaikaa ei ole määritelty, voit saada 1 opintotukikuukauden 5 opintopistettä kohti. Jos olet saanut aiemmin opintotukea toisen asteen.

Opintotukikuukaudet

Tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. Sinun pitää itse huolehtia siitä, etteivät vuositulosi ylitä. Voinko tarkistaa jostain käyttämieni opintotukikuukausien määrän? Jos aloitan uuden ammattikorkeakoulututkinnon, onko minulla käytössäni. Enimmäistukiaika yliopisto-opinnoissa – kela.

Enimmäistukiaikasi riippuu tutkintosi laajuudesta ja siitä, milloin olet aloittanut ensimmäiset. Uusien tai keskeytyneiden korkeakouluopintojen enimmäistukiaika. Alemman ja ylemmän yliopistotutkinnon suorittaminen oikeuttaa nykyisin enintään 50 opintotukikuukauteen. Tukikuukauteni eivät tule ymmärtääkseni riittämään maisterinopintoihini, joten millä rahalla silloin on tarkoitus elää? Haluatko tietää mitkä ovat opintotukikuukaudet? Selvitimme asian sinulle ja kirjoitimme aiheesta lyhyen artikkelin. Ensimmäinen tiukennus opintotukikuukausiin tehtiin vuonna 2011 ja sen seuraukset alkavat nyt näkyä.

Kela lähetti yliopistoille muistutuskirjeen opiskelijoista, joiden opintotukikuukaudet on pian käytetty, vaikka alempi tutkinto ei ole vielä valmis.

Opintotukikuukaudet

Yhtä tutkintoa varten myönnettävien opintotukikuukausien määrä ehdotetaan rajattavaksi tutkinnon laskennallista kestoa vastaavaksi. Löytyykö täältä ihmisiä joilla on opintotuki loppunut kesken opintojen? Millä tulit toimeen ja kuinka paljon sait muita tukia? Minulla on tutkinto, joka ei työllistä ja olen sen takia hakemassa yliopistotutkintoa lukemaan kevään yhteishaussa. Itse haen uudelle alalle opiskelemaan ja opintotukikuukaudet tulevat loppumaan kesken.

Saan toki lisäkuukausia, mutta koska aloittaisin. Opintotukikuukausien enimmäsmäärä vähenisi kunkin tutkinnon laskennalliseen suorittamisaikaan eli esimerkiksi tavallisimpien 300. Opintotukikuukaudet ovat loppuneet jossain vaiheessa opintoja yliopisto-opiskelijoista 14 prosentilla ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 7. Opintotukikuukausien loputtua ennen valmistumista on toimeentulon järjestämiseksi olemassa monia eri keinoja eri tilanteisiin. Mitä tapahtuu kun opintotukikuukaudet loppuvat? Vaihdoin 1,5 lukuvuoden yliopisto-opiskelujen jälkeen amkkiin, jossa olen nyt 2 lukuvuotta.

You may also like