Opintotuen muutos 2017

Muutos koskisi sekä toisen asteen eli lukioiden ja ammattikoulujen että korkeakoulujen opiskelijoita. Nykyään enimmäismäärä on opintojen alkamiskohdasta riippuen joko 303,19 tai 336,76 euroa. Opintotuen muutokset ovat tulossa voimaan syksystä 2017 alkaen. Lue myös: Hallitus ei suostunut perumaan leikkauksia opiskelijoilta. Selvityshenkilö Roope Uusitalo on luovuttanut opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksensa opintotukimuutoksista, joilla saavutettaisiin. Koskeeko opintotukiuudistus 2017 kaikkia opiskelijoita.

Opintotuen muutos 2017

Opintotuki muuttuu siis lainapainotteisemmaksi, jatkossa lainaa voi saada 650. Opintolainan valtiontakaus on tähän asti ollut kotimaassa opiskelevalla 400 euroa kuukaudessa.

Opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin elokuusta 2017 alkaen. Uudistuksen myötä opiskelijat ovat asumistuen saajina samassa. Vaikka opintotuen muutosten päivämääräksi on suunniteltu 1. Tiivistetysti ehdotettu opintotukilaki muuttaisi korkeakouluopiskelijan opintotukea seuraavilla tavoilla: 1. Perhetaustan vaikutuksen muutos opintotukireformin jälkeen. Opintotukiuudistuksen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2017 syksyllä. Opintotuen uudistamista asetettiin selvittämään selvitysmies professori Roope Uusitalo.

Opintotuen muutos 2017

Muutokset tulevat voimaan syksystä 2017 alkaen. Yhteensä opintotuen määrä on muutosten jälkeen 1 101,88 euroa kuukaudessa.

Vihdoinkin opintotuki siis nousee tasolle, joka mahdollistaa. Lainaa saisi muutoksen jälkeen nostaa 650 euroa kuukaudessa. Opintotuen asumislisän muuttaminen yleiseksi asumistueksi on joillekin. Niitä saattaa tarvita helmikuussa 2017, kun Kela tekee tulovalvonnan vuonna 2015 opintotukea saaneiden tuloista. Tulovalvonnassa jokaisen opintotuen saajan. Iso ja monelta osin ristiriitainen muutos koskee myös asumisen tukemista: opiskelijat siirtyvät 1. Vuonna 2017 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien. Selvitysosa: Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä.

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v).

You may also like