Opintoraha tuloraja

Tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. Sinun pitää itse huolehtia siitä, etteivät vuositulosi ylitä. Tulovalvontalaskurilla voit arvioida, joudutko maksamaan opintotukea takaisin tulovalvonnassa, jos tiedät sekä tukikuukausiesi että vuositulojesi määrän.

Opintoraha tuloraja

Tulovalvonnassa tukikuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolta saat opintorahaa ja asumislisää tai jompaakumpaa niistä. Voit saada tulosi milloin tahansa kalenterivuoden aikana,. Vuositulot, opintotuki, lomarahat, palkka30. Asumislisään vanhempien tulot vaikuttavat vain alle 18-vuotiailla ja opintorahaan alle 20-vuotiailla.

Opintoraha tuloraja

Omat tulosi vaikuttavat aina siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea.

Sinun pitää itse huolehtia siitä, etteivät. Kaikki oleellinen opintotuesta yhdellä sivustolla. Opintotuen hakeminen, opintotuen tulorajat ja paljonko opintotuen määrä on? Tuloraja nousee kuitenkin sinne 13 160euroon. Ja muistathan että opintotukea ei lasketa opintotuen tulorajaan mukaan! Kela perii opintorahasta automaattisesti veron, joten opintorahaa varten et tarvitse. Ensimmäiseen tulorajaan asti veroprosentti on nolla (0 %) eli tuloista ei.

Opintoraha tuloraja

Suomessa se koostuu pääasiassa opintorahasta ja asumislisästä, mutta myös. Opintorahan ja tulorajojen jälkeenjääneisyys tulokehityksestä, opintorahaa ei. Näistä tuloista Kela vähentää opintorahat sekä lisää niihin mahdolliset apurahat ja ulkomailla saadut tulot. Silti myös opiskelijoiden piirissä on esitetty, ettei tulorajoja tule. Joten jos tienaat enemmän (yli tulorajojen), et edes tarvitsisi opintotukea. Toisen asteen opintotuki ja vanhempien tulorajoista luopuminen.

SLL pitää hyvänä ehdotusta luopua 18-19 -vuotiaiden, itsenäisesti asuvien. Opintotuen tulorajoista ja tulovalvonnasta löytyy tietoa Kelan sivuilta. Vapaaehtoinen opintorahan ja asumislisän palautus on maksettava. Lasketaanko opintotuki, sekä asummislisä vuosituloihin mukaan? Mietin vain, että ylittyykö tulorajani vai ei. Opintotukimenojen säästö opintorahan leikkaamisen avulla.

Ne seikat ovat tuloja suunnitellessa ja opintotuen tulorajoista. Tuloraja, jonka jälkeen euroakaan opintotukea ei valtiolta tipu on 23 640 euroa. Opintorahan suuruus määräytyy hakijan iän, asumismuodon ja siviilisäädyn.

You may also like