Ominaissulamislämpö

Aineen sulattamiseksi kiinteästä aineesta nesteeksi tarvitaan energiaa. Energian suuruuden laskemiseksi pitää tietää, mikä on aineen massa ja mikä on aineen. Ominaissulamislämpö tarkoittaa tiettyyn aineeseen tuotavaa.

Ominaissulamislämpö

Sulattamiseen kuluu energia Qs = sm, missä s on jään ominaissulamislämpö. Sulamisen aikana jään ja veden seoksen lämpötila pysyy 0°C:ssa. Nyt kun lämmitys- teho ja sulamisaika tunnetaan, muodostetaan yhtälö, josta ominaissulamislämpö.

Lämmitykseen kuluva aika t = 20 min = 1200 s ja.

Ominaissulamislämpö

Ominaissulamislämpö s löytyy aineen kohdalta taulukosta. Aineen ominaissulamislämpö kertoo, kuinka monta kJ energiaa tarvitaan sulattamaan 1 kg. Määritä aineen sulamispiste ja kiehumispiste. Määritä aineen ominaissulamislämpö ja ominaishöyrystymislämpö.

Ominaissulamislämpö

Veden kiinteitä kidemuodon perusteella eroteltavia faaseja tunnetaan 17 erilaista, mutta yleensä jäällä tarkoitetaan luonnossa.

Sulaminen vaatii energiaa (s = ominaissulamislämpö). Ketään ei varmaan kiinnosta, mutta että jos litraan vettä sekoitetaan tippa fairyä ja pistetään. C Kannussa on 0,5kg vettä noin 4Cels lämpötilassa. Ominaissulamislämpö on se energia massayksikköä kohti, joka on vietävä lämpönä sulamispisteessä olevaan kiinteään aineeseen, jotta. Oppitunnilla määritettiin jään ominaissulamislämpö. C, otettiin 32 g:n jääpala ja laitettiin keitinlasiin, jossa oli 312 g vettä. Paitsi että veden ominaislämpökapasiteetti on suurempi kuin etanolin, sen ominaissulamislämpö on vielä merkittävämpi. Sulamiseen tarvittava energia Sulamiseen tarvittava energia E Aine s Sulatettavan aineen määrä m Ominaissulamislämpö s löytyy aineen kohdalta taulukosta.

Vedenkeittimen lämpökapasiteetti on hyvin pie- ni ja lämmönvaihto ympäristön kanssa vähäinen.

You may also like