Omaisuuden erottelu avioerossa

Omaisuuden erottelussa puolisoiden varallisuus erotetaan toisistaan. Osituksen tai omaisuuden erottelun toimittamiselle ei ole säädetty määräaikaa,. Matin perillisinä ovat puolisoiden lapset A ja B. Avioeron perusteella toimitettavassa omaisuuden osituksessa jaetaan. Kun avioliitto päättyy avioeroon tai toisen puolison kuolemaan, tulee puolisoiden välillä toimittaa omaisuuden ositus tai omaisuuden erottelu. Heillä on avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. Avioliitossa vallitsee omaisuuden erillisyyden periaate eli kumpikin puoliso omistaa yksin oman omaisuutensa.

Omaisuuden erottelu avioerossa

Avioerossa omaisuuden jako aiheuttaa katkeriakin riitoja. Omaisuuden erottelu koskee omaisuutta, josta puolison avio-oikeus on suljettu.

Päätös ja velvoitus, jota 1 momentissa tarkoitetaan, raukeavat, kun puolisoiden välillä on toimitettu omaisuuden ositus tai erottelu ja se on saanut lainvoiman. Avoliiton päättyessä toimitetaan tarvittaessa omaisuuden erottelu. Varat arvostetaan jakohetken mukaan, mutta velat avioeron vireille tulo- tai kuolinpäivän.

Omaisuuden erottelu avioerossa

Ositus ja omaisuuden erottelu sekä osituksessa avustaminen. Puolisoiden avioeron tai toisen puolison kuoleman jälkeen ajankohtaistuu osituksen. Avioeron vuoksi olemme jakamassa yhteistä omaisuuttamme.

Osituksen sijaan toimitetaan siksi omaisuuden erottelu, jossa myös voidaan purkaa. Omaisuuden jakamisessa huomioidaan kummankin puolison omaisuus ja velat, jotka puolisot ovat hankkineet ennen avioerohakemuksen vireillepanoa, tämän. Avioerossa jaetaan puolisoiden omaisuus ja ratkaistaan mahdollisesti lasten huoltoon. Puolisoilla on oikeus saada avioero harkinta-ajan jälkeen. Lähtökohtaisesti vuosittain syntyy merkittävä määrä ositusperusteita ja omaisuuden erottelun perusteita. Avioerojen määrä on pysynyt viime vuosina. Eroa tässä suunnittelen ja pikku hiljaa yritän ottaa asioista selvää.

Sitä jäin tosiaankin miettimään, että meneeekö omaisuus todellakin eron yhteydessä 50-50? Jos sattuisimme eroamaan, tehtäisiinkö ositus siten, että kaikki omaisuus katsottaisiin kuuluvaksi molemmille tasan puoliksi, vai otettaisiinko. Löytyykö joltain linkkivinkki tai jokin excel-pohja omaisuuden erotteluun?

You may also like