Olla potentiaali

Potentiaali eli mahtotapa on yksi suomen kielen tapaluokista. Se ilmaisee viestijän pitävän käsittelemäänsä asiaa mahdollisena tai todennäköisenä mutta ei. Potentiaalilla on vain kaksi aikamuotoa: preesens ja perfekti verbityyppi muistetaan astevaihtelu preesens.

Olla potentiaali

PREESENS minä lienen sinä lienet hän lienee me lienemme te lienette he lienevät PASSIIVI oltaneen PERFEKTI lienen ollut lienet ollut. Potentiaalia käytetään nykyään aika vähän. Potentiaali ilmaistaan yleeensä adverbeilla: ehkä, kai, kenties, luultavasti, varmaankin, mahdollisesti. Suomen kielessä on neljä tapaluokkaa: indikatiivi, imperatiivi, konditionaali ja potentiaali.

Olla potentiaali

Nämä erotetaan toisistaan tapaluokan tunnuksen avulla, jonka paikka. Teonsanojen tapaluokista potentiaali eli mahtotapa näyttää tuottavan kirjoittajille päänvaivaa, ainakin kielitoimistoon esitetyistä kysymyksistä päätellen. Potentiaaliksi kutsutaan sellaisia teonsanojen muotoja kuin ”lienee”, ”voinee”,. Potentiaali on useissa murteissa, yleispuhekielessä ja arkisessa kirjoitetussa. Potentiaali on muutenkin suomen kielen neljästä moduksesta eli tapaluokasta hankalin: näkee jopa muotoa olnee, kun oikeampi olisi ollee.

Olla potentiaali

Potentiaali esittää tekemisen mahdollisena tai todennäköisenä. Tunnus liittyy konsonanttivartaloon, jos verbi on kaksivartaloinen;. Kyllähänelle olisi tähän mennessä pitänyt löytyä jo oikea ryhmä.

POTENTIAALI AKTIIVI MYÖNTÖ KIELTO PREESENS Yks. Muilla paitsi indikatiivilla on omat tunnuksensa. INDIKATIIVI sanon POTENTIAALI sano+ne+vat KONDITIONAALI sano+isi+n IMPERATIIVI sano+kaa. Sitä ennen pitää toki olla potentiaali todistettuna. Meidän mielestämme tilanne ei vain olisi voinut jatkua niin. Teidän mielestä Emmi ei olisi saanut olla Potentiaali. Emmin äiti hieroi silmiään tuskastuneen.

Minkä painon minun tulisi antaa osaamiselle ja minkä potentiaalille? Varmin, muttei välttämättä paras valinta on osaaja. Indikatiivin potentiaalin tunnus suomen kielessä on -ne-johdin. Tietoyhteiskunnan potentiaali on vielä vanhojen tottumusten vankina.

You may also like