Oikosulkuvirta kaava

Yksivaiheista oikosulkuvirtaa laskettaessa voidaan käyttää kaavaa. Oikosulkusuojauksessa suojaudutaan oikosulkuvirran aiheuttamalta johtimien. Kaava perustuu olettamalle, että oikosulun kehittämä lämpö.

Oikosulkuvirta kaava

Oikosulkuvirran ja silmukkaimpedanssin mittaaminen. Kun oikosulkuteho on laskettu,saadaan vastaava oikosulkuvirta kaavas-. Standardi ilmaisee asian myös seuraavan kaavan avulla: Kaavassa Zs tarkoittaa.

Syöttävän verkon yksivaiheinen oikosulkuvirta lasketaan kaavalla: Kaavassa. Oikosulkuvirta lasketaan nimellisverkkojännitteestä, jos se on. Se sama kaava on noissa kaavakkeissa, joita on ST-korteissa. Laskennassa määritetään oikosulkuvirta L- ja PE-johtimien. Laskennassa voidaan käyttää kaavaa: automaattinen_posikytentä_VDEkaava.

Oikosulkuvirta kaava

Selvitä pariston lähdejännite, sisäinen resistanssi ja oikosulkuvirta? Edelleen myötä- ja vastaimpedanssien ollessa yhtäsuuret kaava (12) sievenee. Suojalaitteet vaativat riittävän oikosulkuvirran lauetakseen määräajassa.

Keskijännitejakeluverkon oikosulkuvirtojen laskenta ABB DOC-. Oikosulkua käsittelevissä kirjoissa on myös seuraavan lainen kaava 4, jota voi-. Jännitteenaleneman ja oikosulkuvirran laskenta tehtiin. Ekvivalenttinen terminen oikosulkuvirta It h lasketaan kaavalla (24), jossa. Suurin kosketusjännite U, saadaan kaavasta. Suositeltavampi tapa on selvittää oikosulkuvirta laskemalla.

Kaapeleiden oikosulkuvirrat taulukoissa on laskettu yhden sekunnin oikosulun. Oikosulkuvirrat kestoajoille 0,2 – 5 s voidaan laskea oheisesta kaavasta.

You may also like