Neutronien määrän laskeminen

Toisin sanoen saman alkuaineen eri isotoopeilla on yhtä monta protonia ytimessään – neutronien määrä (N) sen sijaan vaihtelee. Huomaa, että kaikki atomit ovat varauksettomia. Kuinka neutronien määrä voidaan laskea massaluvusta? Massaluku kertoo, kuinka monta protonia ja neutronia on yhteensä. Eri isotoopeilla on eri määrä neutroneita, ja taulukoihin merkitty. Atomin järjestysluku ilmaisee ytimessä olevien protonien lukumäärän, massaluku hiukkasten kokonaismäärän. Atomin alkeishiukkasia ovat elektronit, protonit ja neutronit.

Neutronien määrän laskeminen

Määrä lasketaan kaavalla 2n², missä n on pääkvanttiluku eli kuoren järjestysluku ytimestä käsin.

Elektroniverho määrää atomin kemialliset ominaisuudet. Saman alkuaineen eri atomeissa voi olla eri määrä neutroneja. Isotoopit = saman alkuaineen erimassaisia atomeja. Isotoopeilla on sama atomiluku, mutta eri massaluvut (samalla alkuaineella voi olla eri määrä neutroneja). Neutronit Neutronit sijaitsevat atomin ytimessä. Neutronien määrä voi vaihdella samalla alkuaineella. Atomin ytimen massa voi kuitenkin vaihdella, koska neutroneja voi ytimessä olla eri määrä.

Ytimen massaluku kertoo protonien ja neutronien yhteenlasketun.

Neutronien määrän laskeminen

Protonien lukumäärää ytimessä kutsutaan varausluvuksi Z ja neutronien lukumäärää neutroniluvuksi N. Paitsi energia, hajoamisessa säilyy myös liikemäärä.

You may also like