Nestemäinen typpi käyttöturvallisuustiedote

Typpi, nestemäinen , Laserleikkaustyppi 4. Suojaa silmät, kasvot ja iho nestemäisiltä roiskeilta. Typpi, jäähdytetty neste (käyttöturvallisuustiedote).

Nestemäinen typpi käyttöturvallisuustiedote

Nestemäinen typpi on hajutonta, väritöntä ja erittäin kylmää. Käyttöturvallisuustiedote: Typpi (nestemäinen). Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot. Käyttöturvallisuustiedotteita Muita kemikaaliturvallisuuden.

Nestemäinen typpi käyttöturvallisuustiedote

Typpi on alkuaine, joka esiintyy luonnossa kaksiatomisena typpikaasuna, N2. Nestemäinen typpi soveltuu matalan kiehumispisteensä ansiosta mm. Ympäristölle vaarallinen aine, nestemäinen, n.

Nestemäinen typpi käyttöturvallisuustiedote

Ihokosketus: Nestemäinen kaasu voi aiheuttaa paleltuman. Silloin muodostuu typpi- ja klooriyhdisteitä. Suihkutusvesi ABC-jauhe Hiilidioksidi (CO2) Typpi. OVA-etusivulle OVA-ohje: TYPPI Sisällysluettelo Synonyymit 1. Käyttöturvallisuustiedote on laadittu valmistajan antamien tietojen mukaisesti. Kauppanimi : Typpi, nestemäinen, Laserleikkaustyppi 4. Käyttöturvallisuustiedote (KTT) ja merkinnät.

Ominaisuuksiltaan nestemäinen typpi on -196 °C lämpötilassa väritön ja hajuton neste. Nestemäinen kaasu höyrystetään säiliöstä erillisen höyrystimen kautta kaasumaiseksi prosessia varten. Käyttö: Höyrystettynä kuten kaasumainen typpi. Tuotteidemme käyttöturvallisuustiedotteet on laadittu nykyisten määräysten. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä. Tulipalon sattuessa: Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityslaitetta.

Vaaralliset palamistuotteet: kloori, typpi, typpitrikloridi, syanogeeni,.

You may also like