Naapurien kuulemislomake

Lomake, jolla naapurille ilmoitetaan rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta. Lomake, jolla ilmoitetaan naapurille maa-ainestenottoa koskevasta lupahakemuksesta. Päivämäärä, naapurin allekirjoitus ja nimen selvennys.

Naapurien kuulemislomake

Naapurin kuuleminen ja suostumus ovat siis eri asioita. Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava. Hankkeesta vastaavan (työn teettäjän) nimi. Kummassakin tapauksessa on syytä käyttää rakennusvalvontaviraston kuulemislomaketta. Jos naapuri ei suostu allekirjoittamaan kuulemislomaketta, niin riittää.

Naapurien kuulemislomake ja naapurien suostumuslomake löytyvät kaavoituksen lomakkeista. Jos naapuria on kuultava, lupa voidaan naapurin vastustuksesta huolimatta. Jos sen sijaan tarvitaan naapurin suostumus, lupaa ei voida myön- tää ilman. Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta ilmoitetaan naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyyden, sijainnin tai kaavan. Ei ole aina helppoa saada naapureita kiinni, esim. Onko, niin kuin olen kuullut, että naapuri voi estää maanomistajan. Saahan se naapuri siihen kuulemislomakkeeseen kirjata ihan mitä vaan,. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan lupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille.

Rakennusluvan kuulemissäännökset koskevat soveltuvin osin. Rakennuslupahakemus; Piirustukset (pääpiirustukset); Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset; Kartta-aineisto; Selvitys naapureille. Naapurin allekirjoitus kuulemisesta ja mahdollinen huomautus.

You may also like