Myyjän oikeudet

Ostajalla on oikeus pysyä sopimuksessa ja vaatia sen täyttämistä. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota. Ostajan ja myyjän oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään kuluttajansuojalaissa.

Myyjän oikeudet

Kuluttajan velvollisuus on maksaa tuotteen hinta kokonaan ja sovittuna. Myyjän oikeudet ovat johdettavissa kauppalain säännöksistä, mikäli sopimuksen osapuolina on kaksi elinkeinonharjoittajaa tai kaksi kuluttajaa. Takuu sen sijaan on myyjän, valmistajan tai maahantuojan ostajalle antama. Myyjällä on oikeus korjata virhe ennen tuotteen vaihtamista, jos korjauksen voi.

Myyjän oikeudet

Mikäli ostaja on saanut tavaran jo haltuunsa, on myyjän purkuoikeus rajoitettu. Tällöin myyjä saa purkaa kaupan vain, jos myyjä on pidättänyt siihen oikeuden. Jos maksua ei annetun määräajan kuluessa kuulu, on myyjällä oikeus purkaa kauppa. Asetetun lisäajan kuluessa myyjä saa purkaa kaupan vain, jos ostaja. Vanhan talon myyjää askarruttaa usein pelko edessä olevasta viiden vuoden vastuusta, ja samaiseen myyjän vastuuseen luottaa talon ostaja. Lain mukaan kiinteistön ostajalla on viisi vuotta oikeus vedota. Tuomivaaran mukaan jonkin vian ilmettyä kaupan jälkeen myyjän ja ostajan. Käytetyn tavaran kaupassa ostaja on myyjää heikommassa.

Kuluttajansuojalaki turvaa kuluttajan oikeudet.

Myyjän oikeudet

Myyjän on kerrottava auton ominaisuuksista ja virheistä kuluttajalle ennen kauppaa, ja ostajan.

You may also like