Muinaismuistolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä. Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 LUKU. Muinaismuistolaki rauhoittaa automaattisesti ilman eri toimenpiteitä lain piiriin kuuluvat kiinteät muinaisjäännökset ja kieltää sellaiset toimenpiteet, jotka. Lain mukaan ”Kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina. Voimassa oleva muinaismuistolaki on vuodelta 1963. Laissa on pykäliä, jotka ainakin nykyään tuntuvat kohtuuttomilta. Muinaismuistolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty.

Muinaismuistolaki 1 §: Rauhoittaa automaattisesti ilman eri toimenpiteitä lain piiriin kuuluvat kiinteät muinaisjäännökset. Arkeologipäivät 2012 Muinaismuistolaki ja perusoikeussäännöstön huomioon ottaminen lainuudistusprosesseissa Matleena Haapala Muinaismuistolaki. Muinaismuistolaki ja perusoikeussäännöstön huomioon ottaminen lainuudistusprosesseissa. Muinaismuistolaki oikeusjärjestyk- sessä. Ahneudestako, vai mistä, lienee kyse tässä "shamppanja-hylyn" tapauksessa? Pitääkin kysyä, että koskeeko sama muinaismuistolaki koko.

Keskustelu uudistamisen tarpeellisuudesta, hyödyistä ja uhkakuvista on jatkunut vaihtelevalla kiihkeydellä nykyhetkeen asti. Muinaisjäännöksiä on hyvin monenlaisia ja monen ikäisiä. Suomessa jäännösten kirjo ulottuu vanhimmasta asuinpaikasta Karijoen Susiluolasta yli 100 000. Voimassa oleva Muinaismuistolaki on vuodelta 1963 ja tulee näinä päivinä olleeksi voimassa jo 50 vuotta.

You may also like