Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen koeajalla

Työsopimusta solmittaessa voidaan sopia erityisestä koeajasta. Lisäksi alle 8kk:n pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa koeajan pituus saa olla enintään. Koeajalla työsopimus voidaan molemmin puolin PURKAA.

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen koeajalla

Jos määräaikainen työsuhde kestää alle kahdeksan kuukautta, koeaika saa olla kuitenkin. Työsopimus voidaan koeaikana purkaa puolin ja toisin ilman. Määräaikaisen työsopimuksen voi irtisanoa vain, jos työntekijä ja.

Työsuhdetta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muuten koeajan. Työnantaja ei voi purkaa työsopimusta koeajalla epäasiallisin ja syrjivin perustein. Nykyään sitä käytetään usein määräaikaisen sopimuksen tilalla. Työsuhteen irtisanominen muutettu työsopimuksen purkamiseksi. Koeaikaa voidaan käyttää sekä määräaikaisessa että toistaiseksi voimassa. Purkaminen ei edellytä työsopimuslaissa esitettyjä irtisanomis- tai purkuperusteita.

Koeajalla irtisanomisen tulee perustua työntekijän. Määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa ainoastaan silloin, jos irtisanomisen. Työsopimus voidaan koeajan kuluessa molemmin puolin purkaa, jos. Olen sopinut määräaikaisen sopimuksen työnantajani kanssa.

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen koeajalla

Voit irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen koeajalla. Jos työsopimus on määräaikainen, työntekijää ei voi irtisanoa ennen määräajan.

Esimerkiksi jos määräaikainen työsuhde kestää kuusi kuukautta, koeaika saa.

You may also like