Milloin päätös on lainvoimainen

Jos päätös on sellainen, että siitä saa valittaa, se tulee lainvoimaiseksi, kun valittamisen määräaika on kulunut umpeen eikä valitusta ole tehty. Päätös on lainvoimainen silloin, kun siihen ei voi hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin. Yleisin säännönmukainen muutoksenhakukeino.

Milloin päätös on lainvoimainen

Lainvoima tarkoittaa sitä, että viranomaisen päätös tulee lopulliseksi. Päätöksen lopullisuudella taas tarkoitetaan sitä, että siihen ei voida enää hakea muutosta. Päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, jos laissa.

Milloin hakemuksen tueksi esitetään laillinen este, hakemus on tehtävä 30.

Milloin päätös on lainvoimainen

Kunnallisvalituksen piiriin kuuluvissa asioissa päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu. Milloin hovioikeuden tuomio saa lainvoiman siinä tapauksessa että siitä on. Ennen kuin tuomio tai päätös, jonka nojalla ulosmittaus on tehty,. Sain kirjallisella menettelyllä ei lainvoimaisen päätöksen 1. Hei, Meitä askarruttaa hieman, että milloin hovioikeuden tuomio on laivoimainen riita-asiassa. Käräjäoikeuden tuomion lainvoimaiseksi tuleminen on helppo.

Ylioikeuden päätökseen voi hakea muutosta tekemällä päätöksestä ns. Tuomiosta tulee lopullinen, kun siitä tulee lainvoimainen.

Milloin päätös on lainvoimainen

You may also like